Πολιτική Επιστροφών

Home Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Η Εταιρία, εξαιτίας της φύσεως των πρόσθετων και καθώς δεν περιλαμβάνει δοκιμαστική τους έκδοση, ΔΕΝ παρέχει την δυνατότητα στον Πελάτη να επιστρέψει το πρόσθετο και κατ’ επέκταση να λάβει την επιστροφή των χρημάτων του.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αν, αφού ολοκληρωθεί η οικονομική συναλλαγή, η αποπληρωμή του πρόσθετου και η παροχή του στον Πελάτη, ο Πελάτης δεν επιθυμεί πλέον το προϊόν, δεν προβεί στην χρήση του και δεν διαθέτει την τεχνική γνώση να το εγκαταστήσει.

Η Εταιρία δεν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η Εταιρία παρέχει στα πρόσθετα και στα xml αρχεία  ετήσια συνδρομή για την χρήση και την τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει εργασίες για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση του plugin. Για θέματα εγκατάστασης και χρήσης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει σχετικά tutorials τα οποία έχει αναρτημένα στο Youtube Channel της. Δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες εγκατάστασης ή customization.

Η Εταιρία στα υπόλοιπα plugin που δεν περιλαμβάνει ετήσια συνδρομή, καθώς αποτελούν προϊόντα που περιλαμβάνουν άδεια χρήσης εφ’ορου ζωής. Στην άδεια χρήσης περιλαμβάνονται όλες οι αναβαθμίσεις και η τεχνική υποστήριξη αυτών. Δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες εγκατάστασης ή customization.

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να επικοινωνήσει για ζητήματα τεχνικής υποστήριξης ή επιθυμεί να του απαντηθούν απορίες πάνω στα πρόσθετα μπορεί να καλέσει σε εργάσιμες μέρες, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9.00-17.00 στο 2130887981 ή να στείλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρίας [email protected]

Η Εταιρία δεν παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη, πέραν του προγραμματισμένου ωραρίου που αναγράφεται παραπάνω, και σε περιπτώσεις έντονου φόρτου εργασίας, αργιών, εορτών και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και λόγου υγείας.