Σχεδίαση & ανάπτυξη εφαρμογών

Mobile Services

Σχεδίαση & ανάπτυξη εφαρμογών

Οι χρήστες κινητών συσκευών για την περιήγηση στο Διαδίκτυο αυξάνονται καθημερινά. Σύμφωνα με τη Google το 70% των κλικ στο διαδίκτυο προέρχεται από κινητές συσκευές. Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής και αξιοποίησης μιας πληθώρας mobile εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη επικοινωνία με το κοινό και βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για την επιχείρησή σας.

Η InDesignWebs προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών για όλες τις κινητές συσκευές. Κατασκευάζουμε λειτουργικές εφαρμογές, με άψογο εικαστικό και φιλικό προϋπολογισμό για την επιχείρησή σας.

Στόχος μας είναι να υλοποιούμε κάθε ιδέα σας για mobile application και να σας βοηθάμε στην αποτελεσματική προώθησή της.

Μοναδικός Σχεδιασμός

Γρήγορες και εύχρηστες

Android Συσκευές

IOS Συσκευές

Φόρμα εκδήλωσης Ενδιαφέροντος