Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο συντήρησης:

  • Αλλαγές σε καταλόγους προϊόντων
  • Αλλαγές σε τιμοκαταλόγους
  • Προσθήκες προϊόντων
  • Νέες Ανακοινώσεις
  • Προσφορές
  • Νέοι σύνδεσμοι (links)
  • Αλλαγές στο προσωπικό
  • Μεταβολές ή εμπλουτισμός δραστηριοτήτων
  • Προσθήκη νέων ιστοσελίδων
  • Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του δικτυακού τόπου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος