Φροντίζουμε ώστε η ιστοσελίδα σας:

  • να είναι text-oriented
  • να μην έχει βίντεο ή ήχο
  • να έχει ιεραρχημένη δομή
  • να έχει απλουστευμένη διάταξη
  • να έχει ευανάγνωστο και εύκολα προβλέψιμο περιεχόμενο
  • να παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα το περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό

Φόρμα εκδήλωσης Ενδιαφέροντος